Oddlužení

 

Oddlužení


Oddlužení je postup, který lidem pomáhá ze situace, kdy jsou předluženi do takové míry, že nebudou schopni své dluhy nikdy splatit. O oddlužení mohou zažádat všichni dlužníci, kteří mají alespoň trochu pravidelný příjem. Tím se dočasně ochrání před věřiteli a exekutory. Všechny exekuce se s podáním návrhu pozastaví, oddlužení a exekuce se tedy navzájem nevylučují.

Oddlužení umožňuje insolvenční zákon, podle kterého může fyzická osoba, která není podnikatelem, podat soudu na speciálním formuláři návrh na prohlášení insolvence a zároveň požádat, aby její úpadek nebo hrozící úpadek byl řešen formou oddlužení.
Soud má na výběr ze dvou možností, kterými splacení dluhů nařídí. Buď dlužník prodá majetek, nebo bude dluh splácet podle splátkového kalendáře.

V případě splátkového kalendáře uloží dlužníkovi, aby po dobu pěti let posílal věřitelům splátky vždy k prvnímu dni v měsíci. Na splátky se v poměru k výši jednotlivých pohledávek rozdělí všechny příjmy dlužníka nad zákonem stanovené životní minimum. Do příjmů se počítají i dary či dědictví. Výši splátek pro jednotlivé věřitele určí soud. Soud také stanoví termín a způsob úhrady první splátky. Aby soud schválil oddlužení, musí být splněna podmínka, že pohledávka všech věřitelů bude uspokojena minimálně ze 30%. Výjimkou může být případ, že by věřitel písemně souhlasil, že to bude méně.

Jste v situaci, kdy opravdu nejde dluhy splácet, Vaše měsíční příjmy nepokryjí splátky?

 

Kontaktujte nás, pomůžeme Vám najít nejlepší řešení Vaší finanční situace.

 

Text zprávy:
Jméno:
E-mail:
Telefon:
Opište znaky z obrázku.:
Kontakt:
774 222 225
776 002 255