Hrozí mi exekuce

 

Hrozí mi exekuce

Na počátku neúnosného zadlužení mohou být snadno dostupné půjčky bez ručitele , které poskytují různé nebankovní společnosti. Možná patříte k lidem, kteří si vzali úvěr či půjčku nebo si něco pořídili na splátky a teď mají problém, jak svou finanční situaci zvládnout.
    
Jak exekuce probíhá?

Od doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem. Exekutor posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Podle exekučního řádu to může být prodejem nemovitosti, zabavením movitých věcí, zablokováním peněžního účtu nebo srážkami z příjmu, platu, důchodu, ...
Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo k pohledávce, například odkoupením jinou právnickou nebo fyzickou osobou. Exekutor však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení. Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce.

Hrozí Vám exekuce?

 

Kontaktujte nás, pomůžeme Vám najít způsob jak se exekuci vyhnout

případně ji zastavit.

 

Text zprávy:
Jméno:
E-mail:
Telefon:
Opište znaky z obrázku.:
Kontakt:
774 222 225
776 002 255